Realizacje

RUROCIĄGI: projekty wielobranżowe


LISTA WAŻNIEJSZYCH PRAC PROJEKTOWYCH
PRACE PROJEKTOWE: RUROCIĄGI
dalekobieżne ropy naftowej i paliw

Koncepcja budowy dodatkowej nitki Rurociągu „Przyjaźń” na Odcinku Wschodnim

III Nitka Rurociągu Przyjaźń DN800 – 123 km.

Rurociąg ropy granica z Białorusią – Adamowo. DN 700- 7 km.

Rurociąg ropy DN 700 granica z Białorusią – Adamowo. Obiekty na terenie Adamowa.

Rurociąg ropy Brody – Płock. Koncepcja wraz z wytyczeniem trasy.

Analiza – dostosowanie polskiego systemu rurociągów naftowych do tłoczenia ropy naftowej z rurociągu Odessa – Brody – Płock

Koncepcja techniczna budowy rurociągu Płock – Gdańsk

Koncepcja budowy bazy paliw w powiązaniu z systemem rurociągów dalekosiężnych

Doradztwo techniczno – ekonomiczne w zakresie dostosowania I-ej Nitki Rurociągu „Przyjaźń” do transportu paliw płynnych.

Analiza techniczna rurociągu paliwowego Płock – Mościska do transportu paliwa

Kompleksowa instrukcja technologii pracy rurociągów ropy i paliw do kawern podziemnych w Inowrocławskiej Kopalni Soli Solino Instrukcja rozruchu rurociągów ropy i paliw do kawern podziemnych w Inowrocławskiej Kopalni Soli Solino

Analiza możliwości intensyfikacji pracy rurociągu ropy naftowej do Inowrocławskiej Kopalni Soli Solino

Rurociągi produktowe Grupa LOTOS S.A. – Naftoport. Wymiana rurociągu oleju opałowego DN 600.

Rurociąg paliw Koluszki – Boronów. DN 250 – 16 km. Studium rozwoju paliwowych rurociągów magistralnych w Polsce wraz z infrastrukturą PKN ORLEN S.A.

Studium rozwoju infrastruktury rurociągowej etylenu, propylenu, LPG, paraksylenu i glikolu MEG

Stacja Finalna w Płocku- modernizacja.

Stacja Finalna w Koluszkach- modernizacja.

Stacja zasuw na terenie Portu Północnego w Gdańsku.

Rafineria Gdańska. Modernizacja tacy komory przyjęcia czyszczaka.

Pośrednie Stacje Pomp Rurociągu Pomorskiego- modernizacja.

Stacja Pomp I i II Nitki Rurociągu Przyjaźń w Orzechowie.

Stacje Pomp I i II Nitki Rurociągu Przyjaźń -automatyka technologiczna

Remont rurociągu I Nitki – przejście rurociągiem pod bagnem

Remont Rurociągu Pomorskiego – 1 km.