O firmie

Informacje o firmie Pronafta


Biuro Projektów „PRONAFTA 2000” sp. z o.o. jest firmą projektową na rynku paliw płynnych i ropy naftowej, powstałą
22 maja 2000r.

ZARZĄD:
mgr inż. Renata Grajda – Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Grajda – Wiceprezes Zarządu


Niniejsza strona internetowa została przygotowana, aby przedstawić i przybliżyć Państwu zakres działalności naszej Firmy.

Projektowanie jest najważniejszym elementem procesu przygotowywania inwestycji. Na nim oparta jest późniejsza realizacja zadania inwestycyjnego. Na tym etapie powstają warianty, pozwalające na optymalne wykonanie inwestycji i prawidłową ocenę kosztów.

Mając na uwadze zapewnienie wysokiego standardu oferowanych usług, B.P.”PRONAFTA 2000” zatrudnia pracowników z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu obiektów obrotu paliwami płynnymi i ropą naftową, a głównie:
transportu rurociągowego, kolejowego, kołowego
dystrybucji hurtowej, detalicznej
magazynowania.

Projektujemy zarówno nowe obiekty, jak również prowadzimy obsługę projektową instalacji modernizowanych, pod kątem dostosowania ich do aktualnych wymagań technicznych.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i zainteresowanie naszą ofertą.
Zachęcamy do kontaktu.

 

Pozostałe informacje