Nasza specjalizacja

Firma nasza świadczy usługi w branżach:
Technologicznej,
Architektoniczno - budowlanej,
Sanitarnej i obrony p. poż.
Elektrycznej wraz z automatyką,
Projekt Konstrukcyjny i Ogólnobudowlany, Drogowy
Zarządzanie projektem
wykonywanych przez zespół projektantów o wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu i nadzorowaniu inwestycji dla przemysłu naftowego: rurociągów dalekosiężnych, obiektów magazynowo-dystrybucyjnych, stacji paliw.

USŁUGI PROJEKTOWE

Zakres świadczonych usług obejmuje branże projektowe wymienione poniżej:
Projekt Technologiczny
Wyposażenie technologiczne
Operacje technologiczne/warunki
Projekt Elektryczny
Zasilanie i rozdział energii
Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne
Teletechnika, sieć komputerowa
Systemy bezpieczeństwa, kontrola dostępu, alarmy
Instalacja odgromowa i uziemienie
Projekty Sanitarne
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Systemy obrony p.poż.
Instalacja deszczowo-przemysłowa
Instalacja ścieków bytowych
Oczyszczalnie ścieków
Projekt Architektoniczny
Plan zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno - budowlany
Projekty zieleni, dróg, chodników, ogrodzenia, mała architektura
Projekt Konstrukcyjny i Ogólnobudowlany
Makroniwelacja
Konstrukcje żelbetowe wylewane i prefabrykowane oraz włączając w to fundamenty, a także konstrukcje murowe
Konstrukcje stalowe
Różnorodne elementy betonowe
Zarządzanie projektem
Kierowanie i kontrola procesu projektowania
Koordynowanie procesów formalno-prawnych
Koordynacja międzybranżowa
Planowanie i harmonogramy
Kontrola dokumentów i kosztów

Pozostałe informacje