WitamyWitamy na stronie PRONAFTA 2000 sp. z o.o.


Biuro Projektów „PRONAFTA 2000” sp. z o.o. jest firmą projektową na rynku paliw płynnych i ropy naftowej, powstałą 25 maja 2000r.

ZARZĄD:
mgr inż. Renata Grajda – Prezes Zarządu
mgr Irena Dąbrowska – Wiceprezes Zarządu


Niniejsza strona internetowa została przygotowana, aby przedstawić i przybliżyć Państwu zakres działalności naszej Firmy.

Projektowanie jest najważniejszym elementem procesu przygotowywania inwestycji. Na nim oparta jest późniejsza realizacja zadania inwestycyjnego. Na tym etapie powstają warianty, pozwalające na optymalne wykonanie inwestycji i prawidłową ocenę kosztów.

Mając na uwadze zapewnienie wysokiego standardu oferowanych usług, B.P.”PRONAFTA 2000” zatrudnia pracowników z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu obiektów obrotu paliwami płynnymi i ropą naftową, a głównie:
transportu rurociągowego, kolejowego, kołowego
dystrybucji hurtowej, detalicznej
magazynowania.

Zatrudniamy rzeczoznawców w zakresie BHP i p. poż.

Nasi projektanci w branży budowlanej, sanitarnej, konstrukcyjnej i elektrycznej posiadają uprawnienia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Projektujemy zarówno nowe obiekty, jak również prowadzimy obsługę projektową instalacji modernizowanych, pod kątem dostosowania ich do aktualnych wymagań technicznych.

Biuro wyposażone jest w sprzęt komputerowy, oprogramowanie niezbędne do wykonywania prac projektowych oraz w urządzenia do drukowania tekstu i rysunków.

W chwili obecnej w B.P. „PRONAFTA 2000” zatrudnionych jest w różnych formach 20 osób.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i zainteresowanie naszą ofertą.
Zachęcamy do kontaktu.

Pozostałe informacje